‘ડ’- ડોલરનો ડંખ

– ડોલરનો ડંખ

હાયકુ :  5-7-5

( 1 )

ડોલર ડંખે,

ડગમગ ડગલું,

ડેલીએ ડૂસ્કું.

( 2 )

ડોલર ડાળી,

ડોલતી ડોલાવતી,

ડોકે ડસતી.

તાન્કા :  5-7-5-7-7

(મૂળે જાપાનીઝ કાવ્ય-પ્રકાર, 31 અક્ષર,પાંચ લીટી. )

 ( 1 )

ડોલર ડંકે,

ડુંગરાઓ ડોલ્યાં,

ડાહ્યાઓ ડોલી,

ડગલાઓ ડહોળી,

ડૂબીને ડૂબાડ્યાં.

Advertisements

12 thoughts on “‘ડ’- ડોલરનો ડંખ

 1. ડોલરના ડંકે દૂનિયા ડોલી, દેશ-વેશ છોડીને દોડી, સ્વ્જનોને ડૂસ્કે મૂકીને દોડી….
  ને હવે !……… ડૂબવા માંડી !……આ ભાવ મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે,
  જાપાનીઝ કાવ્યના પ્રકાર “હાયકુ” અને “તાનકા” માં……આશા છે ગમશે.

  Like

 2. DOlare dunia dolavi
  dolare dunia dubadi
  dolare dola dabya , dollare dil dukhavyu
  (but) dolar to dum dum dolechhe

  Devikaben, “THH” na thakorji” & Dolarna dhankhe to mazza muki
  I wish I can write in gujarati..

  Like

 3. Dollar taro dhol vagay, dhol vagay, chhone bhangay mol;
  Amey to thai gaya abol, amey to rahi gaya abol.

  Baki, devikaben, tamari aa alliteration naamna alankarthi prabhavit rachanao bahuj sahej anay arthsabhar hoi, saari lagay chhe.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s