‘ઠ’ના ઠાકોરજી

 

ઠાકોરજીનો ઠાઠ  ને ઠસ્સો,

ઠેકઠેકાણે ઠરતો ઠસ્સો;

ઠગને ઠોકે ઠેસ-ઠોકરથી,

ઠાંસોઠાંસ ઠીકઠાક ઠસ્સો.

ઠંડીમાં ઠીંગુજી ઠૂઠવે;

ઠારે ઠાકોરજીનો ઠસ્સો;

ઠુમક ઠુમક ઠમરી ઠસ્સો,

ઠારી ઠાલવે ઠુમકે ઠસ્સો;

ઠાકોરજીનો ઠાઠ  ને ઠસ્સો,

ઠેકઠેકાણે ઠરતો ઠસ્સો;

 

Advertisements

9 thoughts on “‘ઠ’ના ઠાકોરજી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s