‘ઝ’ની ઝલક

ઝરુખેથી ઝુકી ઝરણા ઝુમે,

        ઝુમક ઝુમક ઝાંઝર ઝુમે;

ઝરમર ઝરમર,ઝીણી ઝીણી,

        ઝંખના ઝાકળભીની ઝમકે.

ઝગમગ ઝગમગ ઝુમ્મર ઝુલે,

        ઝુલ્ફ ઝળુંબી ઝાંપે ઝુલે,

ઝાંખી  ઝલક ઝાંઝવાની ઝીલી,

        ઝબકી,ઝટકી ઝીલ-શી ઝળકે.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “‘ઝ’ની ઝલક

  1. it was really intresting to read all poetries. EXCELLENT is also not a proper world. bahu j saras rachnao che.mane “pareva” ni bahu j gami.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s