‘જ’નો જાદૂ

( જળકમળ છાંડી જાને બાળા….ના રાગમાં )

 

જલકમલવત્ જીવી જાને,

જરૂર જગન્નાથ જાગશે,

જાગશે જે જાણશે જ્યારે,

જીવનની જ્યોતિ જશે…………જી……..જલકમલવત્

 

જન્મ, જુવાની  જરાના,

જીવે જગત જંજાળમાં,

જર,જમીન,જોરૂ જનોના,

જખમો જીરવી જાણજે…………જી………જલકમલવત્


જગમાં જામ્યા જંગી જાળા,

જાદૂના જામ જબાનમાં,

જલસામાં જકડી જશે,

જયાં જિગરને જાકારશે………..જી………જલકમલવત્


જોબન જોશીલાની જ્વાળા,

જતનથી જાળવી જજે,

જીસ્મથી જશે જીવ જ્યારે,

જાલીમ જમાનો જલાવશે………જી……..જલકમલવત્

 

Advertisements

9 thoughts on “‘જ’નો જાદૂ

  1. ત્રણેક વર્ષ અગાઉ એક જ ‘અક્ષર” પકડી મેં કાવ્ય રચ્યું હતું તેમાં ભારે જહેમત પડી હતી. દેવિકાબહેન! તમે તો એક પછી એક અક્ષર પર જબરી પકડ જમાવી છે! નવીન પ્રયોગને શુભેચ્છાઓ.
    .. … હરીશ દવે અમદાવાદ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s