તમન્ના

તમન્ના છે આભની પાતળી વાદળી બનું,
કે ઝાકળભીના પુષ્પની પાંદડી બનું;
ઉંચા કોઇ તરુવરની ડાળખી બનીને,
વિસામો ઝંખતા કોશ્રમિત પથિકની છાંયડી બનુ……….

તમન્ના છે પૂનમની રાતની ચાંદની બનું,
કે કાજલકાળી અમાસી રાતની તારલી બનુ;
આંસુ સારતી,પ્રોષિત-ભર્તૃકાની વાટડી બનીને,
નાનકડા ગામની ઝુંપડીની આશા-દીવડી બનુ…………

તમન્ના છે મઝધારે ડૂબતા માનવીની નાવડી બનુ,
કે,કુદરતનો કોપ પામેલ અપંગની લાકડી બનુ,
મેઘલી રાતે નવજાત શિશુને શિર પર લઇ,
સરિતા પાર કરતા વસુદેવની છાબડી બનુ…………….

તમન્ના છે  વિયોગિનીને ડોલાવતી વાંસળી બનું,
કે,મંદિરના પૂજારીની ભાવભીની આરતી બનું,
સઘળું થાઉં કે ઘડીભર કંઇ એક માત્ર થાઉં,
બસ, તારી કલાની એક સુરેખ આકૃતિ બનું….

Advertisements

10 thoughts on “તમન્ના

 1. તારી કલાની એક સુરેખ આકૃતિ બનું….
  ઉમાશંકર જોષી-હું માનવી માનવ થાઉ તો ઘણું

  Like

 2. તમન્ના છે..આપના પ્રેમને સદા માણતી રહું….

  સુન્દર…માનવજીવનમાં કેટકેટલી તમન્નાઓ….
  આપ જેવા મિત્રોનો સથવારો સદા મળતો રહે..એ તમન્ના સાથે….

  Like

 3. “Tamanna Chhe ke Aavee Sundar Rachanao Hun Karu”
  Aa badhi Tamannao maanthi Thodi Puri thay evi Aashaa Rakhie?
  Compliments for your nice Creation!

  Like

 4. Another masterpiece!

  I envy your mastery of words and the talent to make a beautiful story that rhymes. Poetry indeed.

  Keep up the fantastic work. We are truly lucky to be able to read and be inspired by your proses. “Hearing” your poetry compels me to study and respect the Gujarati language even more.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s