‘ચ’નો ચાંદ

ચાંદનો ચિરાગ ચમક્યો,

          ચિતારાનો ચહેરો ચમક્યો;

ચાંદનીમાં ચાલતા ચિત્રમાં,

          ચિત્તડાનો ચોર ચમક્યો..

 

ચોરેલી ચિનગારી ચિત્તચોરે ચાંપી,

             ચોરે,ચૌટે ચર્ચાઓ ચાલી;

ચોમેર ચાંદનીમાં ચાલતાં ચાલતાં,

             ચકોર ચૌલા ચક્ચૂર ચાલી..

 

ચંદનપુરની ચોળી ને  ચુંદડી,

             ચણક ચણોઠીશી ચૂડી;

ચીવટથી ચીંથરે ચીટકેલી ચીઠ્ઠીમાં,

             ચકમકતી ચાહતની ચાંદી.

 

ચાહના ચકરાવે  ચાતક ચોમાસે,

             ચડ્યાં ચક્ડોળે ચકો ને ચકી;

ચોમેર ચોતરે ચૂવા-ચંદન,

             ચોપાસ ચિક્કાર ચંપો-ચમેલી.

 

*************************************************************

એક ચિત્રકાર ચાંદનીમાં ચાલવા નીકળે છે.એના ચિત્તમાં ચાહતના કેટકેટલાં ચિત્રો ઉપસે છે ? એકસાથે તેને ચિત્તચોર,ચૌલા નામની નારી,ચાતક,ચકલો ને ચક્લી,ચૂવાચંદનની સુગંધ,ચંપો ચમેલી વગેરે ઘણાં ઘણાં ચિત્રો મન:પટ પર આવે છે. તેનો આ ચિતાર છે.

 

 

 

Advertisements

4 thoughts on “‘ચ’નો ચાંદ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s