“ખ”નો ખિતાબ


ખરો ખિતાબ ખેડૂતને ખોળે,
ખેતીમાં ખુદનું ખોળિયું ખોવે;
 
ખૂણે ખાંચરે ખેતર ખેડે,
ખેડૂત ખાટલે ખુશીથી ખીલે.
 
ખેદેવો ખુશકિસ્મતી ખેરવે;
ખાંડ-ખજૂરના ખાદ્યો ખડકે.
 
ખગોળે ખેચર ખેલો ખેલે,
ખેડૂત ખાલી ખોલી ખોલે.
 
ખોળાના ખુંદનારનો ખાલીપો ખટકે,
ખીણશો ખાલી ખાલી ખખડે;
 
ખોતરી ખામોશી ખ્યાલોમાં ખૂંદે,
ખેંચે ખમીર ખેતીના ખીલે.
 
ખમ્મા ખમ્મા,  ખોબે ખોબે,
ખરો ખિતાબ ખેડૂતને ખોળે.
Advertisements

16 thoughts on ““ખ”નો ખિતાબ

 1. ખની ખાણ ખરેખર ખૂબ ખીલીને ખાલી ખાલી ખામોશીમાં ખણખણી!

  Like

 2. One more advance in the alphabet adventure;
  One more feather in the alphabet cap;
  One more vegetable in the alphabet soup;
  One more proof of your creative imagination.
  Carry on….Good Luck….Best Wishes!

  Like

 3. ખરા છો તમે…. ‘ખ’ ને પણ ના છોડયો…..ખરેખર…. હવે બારખડી ની ખેર નથી…..

  Like

 4. ખુશીના ખયાલોમાં ખોવાઈ ખુશી…
  ખરી ખટકી ખુદની ખેવના…
  ખલનાયક ખયાલોમાં ખોવાઈ ખુશી…
  ખુદનો ખાલીપો ખુંદતા.. ખુંદતા…
  ખુદની ખુશીમાં ખોવાઈ ખુશી……
  ખુદ – ખુશીમાં ખોવાઈ ખુશી……

  Like

 5. Comments»
  1. વિશ્વદીપ બારડ – April 18, 2008
  ખરે, ખર ખતમા ખાલી ખાલી ખુમારી,
  ખિતાબ ખોટો..ખાલી ખાલી ખરતી ખેવના…

  ભઈ..આતો થોડો પ્રયાસ..બાકી બોલ બોલે તે ધૃવનો તારો..

  2. jayesh upadhyaya – April 18, 2008
  ખુબસુરત ખયાલ ખરેખર

  3. pravina Avinash – April 21, 2008
  ખાલી ખોળાનો ખુંદનાર ખોવાયો
  ખલિયાણ ખાલી ને ખાલી ખાલીપો

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s