“મ”નું મુક્તક

 

mira.jpg

 

મેવાડની મીરાંને માધવની મમતા,

માધવને મથુરાના માખણની મમતા,

મથુરાને મોહક મોરલીની માયા,

મૈયાને મોંઘેરા માસુમની મમતા.
  

**********************  *******************************  ********************************  ****************
“મ”ની મથામણ, માની મમતા સાથે કરતાં કરતાં, માર્ચ મહિનામાં અચાનક દૂ…ર  દૂ…ર ચાલી ગયેલી માના મનગમતા માધવ સાંભર્યા…ટેપરેકોર્ડરમાંથી પણ “‘મેહુલો ગાજે ને માધવ નાચે” સૂર સંભળાયા.ને પછી તો તરત જ સાવ સરળતાથી,કઇંક એવા જ લયમાં, ઉપરોક્ત પ્રથમ બે પંક્તિ સ્ફૂરી આવી.બાકીની બે પંક્તિ મારી મિત્ર અને માર્ગદર્શક સમી,સંગીતની સાધક, સૌથી નાની બેનના સહકારથી સર્જાઈ.
આશા છે,ગમશે.
Advertisements

4 thoughts on ““મ”નું મુક્તક

  1. માર્ચ મહિનામાં, માની મમતાથી મહેકતુંું, મહામૂલુ, મધુર, મનમોહક મુકતક.

    Like

  2. Progressing on the alphabet very well ! Let me see, how many remaining?
    Very good combination and compilation of words & thoughts!
    Go on. Best Luck.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s