મઝધારે નૈયા

 boat-in-sea.jpg

મુક્તક :

ભવસાગરમાં વહેતી નૈયા,

        હું નથી કાબેલ તરવૈયા,

પ્રભુ, તુજ વિણ ન કોઇ ખેવૈયા,

પાર ઉતાર મઝધારે નૈયા.

Advertisements

5 thoughts on “મઝધારે નૈયા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s