પ્રીતનું ગીત

rose.jpg

આપણા સંબંધનું  ગીત જડ્યું આજે,

          નો’તુ વિચાર્યું મારે શોધવું છતાં યે,

દોડીને આવ્યું  બસ એમ  આપમેળે,

          રમતું દીઠું ને બેઠું કલમની કોરે.

સમયના પાન કેવાં ઉડ્યાં ને  આજે,

          નો’તુ વિચાર્યું મને સ્પર્શ્યું છતાંયે,

આવીને સ્મિત દીધું દિલને માંડવડે,

          મસ્તીથી ઝૂલે એ તો મનડાને માળે.

વર્ષોના વાયરા વીત્યા ને આજે,

          નો’તુ વિચાર્યું મને વળગ્યું છતાંયે,

ગણગણતું કાનમાં ગૂંજ્યુ કોણ જાણે,

          શબ્દોની દોરે ગૂંથાયું ગીત રૂપે….

Advertisements

10 thoughts on “પ્રીતનું ગીત

  1. સવારથી જ એક જુની અને જાણીતી ગઝલની પંક્તિઓ કાનમાં ગૂંજ્યા કરતી હતી :

    “છીછરા નીરમાં હોય શું ન્હાવું,તરવા તો મઝધારે જાવું;
    ઓર ગાણામાં હોય શું ગાવું,ગીત ગાવું તો પ્રીતનું ગાવુ…”

    અંતે પ્રીતનું ગીત આકાર પામ્યુ….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s