એકલતાનો શોર

 lonliness.jpg

ઘડીની ટીકટીક ને પાણીની ટપટપ,

               ઠંડીની કડકડ ને હીટરની ધમધમ,

ટીવીની રમઝટ ને સુરોની સરગમ,

               પંખીનો કલરવ ને હવાની હલચલ,

દીવાની ઝગમગ ને તારાની ટમટમ,

               કમાડે ટકટક ને આભાસી પગરવ,

કાગળ ને કલમમાં યાદોની ધડકન,

               સાદ ને સાથ એકલતામાં આ હરદમ….

Advertisements

19 thoughts on “એકલતાનો શોર

 1. ખરેખર! એકલતા મેળવવી દુષ્કર છે. જ્યારે આપણે સંપુર્ણ ખાલી થઇ જઇશું ત્યારે જ તે શાશ્વત સંગીત રેલાવશે?

  Like

 2. ભલે કહેવા’તુ હોય કે એકલતા મેળવવી દુષ્કર છે પણ એકલ્તા ભ્ગવવી પણ દુષ્કર છે.

  Like

 3. Very nice rachna!

  One can feel loneliness even in a big crowd, and one who is truly alone, away from loved ones can fell “sangath” / company even in nature’s elements.

  This portrays a real beautiful picture of being alone. I would say this is music of loneliness Aekalata no shor nahin pan akalatanu sangeet.

  Like

 4. કાગળ ને કલમમા યાદોની ધડ્કન્…!
  ખરેખર બહુ સરસ પંક્તિ છે.

  Like

 5. Everything has beauty, but not everyone can express like you can. Your ability to create beautiful poems with meanings is a rare quality.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s