ભીતર ઉત્તર

 innerpeace.jpg

  પ્રશ્ન પૂછ્યો પ્રીતને, ક્યાં છે તું, કોને ખબર ?
 
         ઉત્તર મળ્યો,”નથી ક્યાંય,પણ છું તારી ભીતર”

 પ્રશ્ન પૂછ્યો ઈશને, ક્યાં છે તું, કોને ખબર ?
 
         ઉત્તર મળ્યો,”નથી ક્યાંય,પણ છું તારી ભીતર.”

પ્રશ્ન પૂછ્યો જીવને, ક્યાં છે તું, કોને ખબર ? 

         ઉત્તર મળ્યો,”નથી ક્યાંય,પણ છું તારી ભીતર.”

 પ્રશ્ન પૂછ્યો શાંતિને, ક્યાં છે તું, કોને ખબર ?

          ઉત્તર મળ્યો,”નથી ક્યાંય,પણ છું તારી ભીતર.”

 પ્રભુ,પ્રીતિ,જીવ,ને શાંતિ, સર્વ છે સૌની અંદર,

         શાને મનવા દોડે ભૂલી, સત્ય સદા સદંતર…
           

Advertisements

11 thoughts on “ભીતર ઉત્તર

 1. માનવીની અંદર પડેલી મહાશક્તિનું રહસ્ય સમજાવતાં ,
  કોસ્મિક માનવ શ્રી અરવિંદે( શ્રી ગુણવંત શાહના શબ્દોમાં) કહ્યું છે કે,

  “પરમ શાંતિમાં
  પોઢી રહી છે
  પરમ શક્તિ ”

  તો વળી રિચાર્ડ બેકે આ મહા શક્તિની અપાર શક્યતાઓની
  કાવ્યમય રજૂઆત કરી છે આ રીતે :

  “જેને દૂનિયા
  ઇયળનો અંત કહે છે
  તેને ગુરુ
  પતંગિયાની શરુઆત કહે છે.”

  આવા ઉંચા અને ઉમદા વાંચન પછી લખાયેલી રચનાની સહર્ષ રજૂઆત………..

  Like

 2. “જેને દૂનિયા
  ઇયળનો અંત કહે છે
  તેને ગુરુ
  પતંગિયાની શરુઆત કહે છે.”

  એક જિંદગીની શરુઆત અને એકનો અંત..
  બધ્ય્જ છે ભીતરમાંતો કેમ્ શોધ રહે નિરંતર્?

  ઘણીજ ઉત્તમ વાત..

  Like

 3. આત્મા-પરમાત્મા એ પરમ સત્ય છે..માનવી જાણ છે..છતાં ઘેલછા. અને તૃષ્ણા માનવી ને હંમેશા દોડતો રાખે ! મંદીર ,મસ્જીદ અને ચર્ચ જેવા સ્થુળ જગ્યા એ શાંતીની ખોજ-ઈશ્વરની ખોજ ,પ્રેમની ખોજ..એ અવિરત ચાલ્યાજ કરવાનું.. જાનકર ભી અનજાન હૈ હમ સબ માનવી !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s