ઘર મંદિર

 home.jpg

ગઈ કાલની સવાર અહીં હતી પહેલી, 
         આજની રાત હવે રહી છેલ્લી;
ચમાં વરસ વીસની વાત વીતી,
        સ્મૃતિ-ગઠરી બાંધી-છોડી નીસર્યાં ચાલી.
હળવે ફરે છે પાના જૂના,
  
       મનમાં છે જે હજી તાજાં,

પ્રસંગો ખૂલે છે ખૂણે ખૂણે,
         પ્રગટે છે જેમ દીવે દીવા.
શૈશવ વીત્યું દીકરાઓનું,
          બા-દાદાની શીળી  છાયામાં,
ભણ્યાં ગણ્યાં ને પરણી માંડ્યાં,
          આ જ ઘરમાં કુમકુમ પગલાં.
મોંઘામૂલા દિવસો અમારાં,
         સ્વજન મિત્રોના નિકટ સાથમાં,
ભૂલાય કેમ હા સૌની વચમાં,
         શિવ સદાયે મારાં ઘરમાં.
ટૂંકા નાના સીમિત આંચલમાં,
         પોષાયાં સૌ પ્રેમ-મંદિરમાં,
ક્ષણ-કણ વીણી આ જ ઘરથી,
         બાંધ્યા સૌએ નીજના માળા.
વીતેલી આ સમય-વીણા પર,
         સ્મરણ-નખલી ફરે છે ઘરમાં,
સુખી સૂરીલા સૂરો છેડે,
         જાણે આરતી ઘર-મંદિરમાં…


 

 

Advertisements

10 thoughts on “ઘર મંદિર

 1. Gai Kaal ane Aaj ni Raat vachchena 20 varas na sukhad sansmaraNo, mandir jevu ghar khali karata ubharay teni sundar vaat.

  Very nice!

  Like

 2. Ver Fine Nostalgic memories.
  Add something about your future dreams, hopes, fears, unknown life you will meet with your life partner and your readiness to face whatever awaits you.

  Like

 3. ઘરને સાદાઈથી સજાવો
  ઘરને ઘર જેવું બનાવો

  ઘરમાં વિવેક વસાવો
  ઘરને મંદિર બનાવો

  Like

 4. It’s Good Poem. Just like “Junu ghar Khali Karta”. It’s look like you passed thru this life. All the best for next one.

  Like

 5. the fact of life … every person has to pass through this …. and some good persons like u can express such feelings in words …

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s