ગીતા-દર્શન

 gita3.jpg

ગીતા-દર્શન

અઢાર પર્વનું મહાભારત

               ને અઢાર અધ્યાયની ગીતા,

મહાભારતના તુલસીક્યારે

               દીવો પ્રગટ્યો તે ગીતા,

જ્ઞાન-કર્મ-ભક્તિની ગાથા

              ત્રણેની ના જુદી કથા,

એક વગરના બે અધૂરા

               ત્રિવેણીતીર્થ મળે તે ગીતા.

વિષાદ યોગથી પ્રારંભ એનો,

               બ્રહ્મનિર્વાણે વિરામ;

જીવનકોષનો અર્થ સૂઝાડી,

               વિધવિધ રીતો વદે તે ગીતા.

(inspired by Gunvant Shah’s book )

Advertisements

4 thoughts on “ગીતા-દર્શન

 1. સુંદર ગીતા દર્શન.
  આશા છે આપ આપના બ્લોગનું ઉંઝાકરણ નહીં થવા દો.

  Like

 2. I wish I can express my views in Gujarati. Geeta janu jivan chhe a jyare gita par kaik lakhe to tanu vivechan karia tatlu achhu pade.
  Devikaben, this is very good. keep it up.

  Like

 3. શબ્દકોષમાં અર્થ જડે,

  જીવનનો અર્થ વદે તે ગીતા.
  ગીતા વિષે જેટલું લખી એ એટલું ઓછું !
  સમંદર જેવી ગીતા આપણા વિચારોની પીછી બોળી ..સરસ્વતિના ચરણોમાં ધરીએ.

  Like

 4. I am thinking to make Cd with all your Poems with your different pics.with different poems.
  I will save these “Treasure.”

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s