શમણુ

 starsandmoon.jpg

 અડધી રાતે આંખ ઢળી’તી
               સપનામાં હું છળી પડી’તી.
સીડી લઇને નભે ચડી’તી,
               આભે એનું નામ લખતી’તી.
શ્વેત સુંવાળા વાદળ વચ્ચે તરતી’તી
               તારાઓના કાને જઇ કંઇ કહેતી’તી.
ચાંદને ખોળે બેસી હું શરમાંઇ’તી,
              પ્રેમ અનુપમ પામીને હરખાઇ’તી.
અક્ષરોના હીરા હું ત્યાં જડતી’તી,
              શબ્દોની દીપમાળા જાણે ગૂંથતી’તી.
વ્યોમથી ભોમ પર વળી ચૂકી’તી,
              ફરી એક્વાર છળી પડી’તી,
સપનામાંથી સરી પડી’તી,
           પ્રભાત પડતાં આંખ ખુલી’તી. 

 

 

Advertisements

5 thoughts on “શમણુ

  1. વ્યોમથી ભોમ પર વળી ચૂકી’તી,
    ફરી એક્વાર છળી પડી’તી.

    શમણામાં કંઈક તો મજા છે.. જે કદાચ વાસ્વિક્તામાં નથી..સુંદર કવિતા !

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s