મનને કમાડે કોણ ?

 

મનને કમાડે ચોરી છૂપી,

            ધીમા ટકોરા કરે છે કોણ ?

કલમની કોરે નાજૂક ચાલી,

            શબ્દોના સાજ ધરે છે કોણ ?

વહેલી સવારે રચી કેડી,

            છાનો પગરવ કરે છે કોણ ?

કલાનો સર્જનહાર બનીને,

            કદમ સાથે માંડે છે કોણ ?

વળી આ બીજુ લળી લળી,

            સર્જનનો આનંદ અર્પે છે કોણ ?

Advertisements

6 thoughts on “મનને કમાડે કોણ ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s