મનને કમાડે કોણ ?

 

મનને કમાડે ચોરી છૂપી,

            ધીમા ટકોરા કરે છે કોણ ?

કલમની કોરે નાજૂક ચાલી,

            શબ્દોના સાજ ધરે છે કોણ ?

વહેલી સવારે રચી કેડી,

            છાનો પગરવ કરે છે કોણ ?

કલાનો સર્જનહાર બનીને,

            કદમ સાથે માંડે છે કોણ ?

વળી આ બીજુ લળી લળી,

            સર્જનનો આનંદ અર્પે છે કોણ ?

Advertisements

6 thoughts on “મનને કમાડે કોણ ?

 1. This is very nice.With wide open eyes sometime you can not see obvious fact & you dont need a open “eyes” to see, it is better to enjoy it by inner sight.

  Like

 2. Sunder shabdo ni RACHANA kari
  sahityani toche bese chhe kon !
  DHRUVA ni dale tahuka kari
  KOYAL ni jem tahuke chhe kon !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s