ખબર નથી

 khabarnathi.jpg

 ક્વચિત લખુ છું પ્રસંગે પ્રસંગે,
                 પણ લખુ છું શું….. ખબર નથી.
કાગળના મંચ પર નાચે છે કલમ્,
                 પણ તાલ શું, લય શું…..ખબર નથી.
લાગણીઓ સાકાર બને શબ્દરૂપે,
                 પણ પ્રાસ શું,કવિતા શું …..ખબર નથી.
સમય સરે છે,મોડ બદલે છે,
                 યુવાની ક્યારે પ્રૌઢ બને છે…..ખબર નથી.
યુગો વીતે છે યાંત્રિક્તા વધે છે,
                 પણ દિલ એનું એ જ કેમ…..ખબર નથી.
આંકડા અને અક્ષરોમાં  જિંદગી સરે છે,
                  પણ કેવી રીતે અને કેવી…..ખબર નથી.
વનની મધ્યે ઊભી નિવ્રુત્ત-પ્રવ્રુત્તિમાં ગૂંથાઈ છું,
                  ક્યારે ક્યાં વિરમીશ…..ખબર નથી.
..

Advertisements

4 thoughts on “ખબર નથી

 1. આંકડા અને અક્ષરોની વચ્ચે જિંદગી સરે છે,
  કેવી રીતે અને કેવી…..ખબર નથી.

  પણ અમારા જેવા “સોફ્ટવેર મજૂરો” ને માટે તો….

  કિબોર્ડ અને માઉસ વચ્ચે જિંદગી સરે છે,
  કેવી રીતે અને કેવી…..ખબર નથી.

  Like

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s