બાજીગરનો ખેલ

 twohands1.jpg

 પાં…ચ  તત્વોના  રચ્યાં
          મારા રામે કેવાં માનવ રે,
કાયા કામણગારી સજીને
           માયા કેરાં મિલન રે…..  પાં..ચ તત્વોના  રચ્યાં
જનમ-જનમના જીવો ક્યાંથી
          જગમાં આવી ભળતા;
વિસ્મયનો  સંસાર  રચીને
         અલોપ પણ એ થાતાં રે…પાં..ચ તત્વોના રચ્યાં
અલકમલકની વાતો  વેરી
          સુખ-દુઃખને એ ગાતાં;
કઠપુતળીના ખેલ સમા સૌ;
બાજીગરના ખેલ સમા સૌ,
          પડદો પડે વિરમતાં રે….પાં..ચ તત્વોના રચ્યાં

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s