મનના મોર

 mr_peacock1.jpg

કોઈની સૂની ડાળ પર બોલે, 

            મોરલા મીઠા સાદે,

ધીરા પગલે સુણવા જઈએ,

            મનના કોડ કંઈ જાગે.

કોઈના સૂના બાગમાં મહેંકે,

            ફૂલની ફોરમ પમરે,

 હળવે હળવે માણવા જઈએ,

            હૈયે વસંત મહોરે.

કોઈના ઘેરા નેણમાં ઉગ્યાં,

            ભીના ભીના શમણાં,

 મેઘ-ધનુષી તુણવા જઈએ,

            પ્રેમ પટોળા નમણાં.

મારા ખાલી ઘરમાં ગુંજે,

            કાલની ભીડના સૂરો,

 ખાટાં-મીઠાં ખોલી લઈએ,

            સ્મૃતિના સૌ પડળો.

Advertisements

4 thoughts on “મનના મોર

  1. Maara Khaali Gharma Gunje,
    Kaalni Bheedna suro,

    Wah,Excellent.It reminds me of “Deewaro se Milkar Rona Achha Lagta hai….”
    sush

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s