મુક્ત બંધન

birds.jpg 

 ચકો લાવે ચોખાનો દાણો
            ને ચકી લાવે દાળનો;
ઘાસ-ફૂસ ને પીંછાનો
            સજે માળો સળીઓનો.
ઉપર આભ નીચે ધરતી
            વચ્ચે  ડાળ પર માળો;
ટાઢ-તાપ કે વરસાદ
            નહિ વિવાદ કે ફરિયાદ.
કુદરત અર્પે જ્યાં જે જ્યારે
            ઝીલે બન્ને પ્રેમની વેલે;
મુક્ત ઊડતા ગાયે ગાન
            સાંજ ઢળે માળે બંધાન.
સાત પગલાં આકાશમાં
            સાર્થક સળીના મહેલમાં !
મુક્તિના આ બંધનમાં ?!
             કે બંધનની આ મુક્તિમાં?!!!!!

Advertisements

3 thoughts on “મુક્ત બંધન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s