જિંદગી

life.jpg 

ક્ષણે-ક્ષણને એકત્ર કરો તો
       ચિત્ર બને આ જિંદગી.
નવજાત બાલની પલ સ્મરો તો
      માસુમ ભેટ આ જિંદગી.
યુવાન વયને વાગોળો તો
      સ્વપ્નીલ લાગે જિંદગી.
કરો નજર વનની કેડીએ તો
     જેવી જુવો તે જિંદગી,
શમે પ્રશ્ન આથમણે શમણે,
     જેવી જીવ્યા તે જિંદગી…

Advertisements

2 thoughts on “જિંદગી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s