વિશ્વશાંતિ

 test

 

 

 

 

 

 

 આતમે ઓઢેલ કાયાનાં વાઘામાં
ઇશ્વરનો અંશ જરા સમજી તુ લે

મનને વરેલા વિચારોનાં પિંછામાં
ઉંચેરી આશા ઉમેરી તુ લે

દિલને વીંટેલા આ માયાનાં વીંટામાં
સાચુકડી પ્રીત જરા વણી તુ લે

સર્વત્ર સળગેલા દુન્યવી તણખામાં
સમજણની રોશની ફેલાવી તુ લે

જગતમાં જામેલા જુઠા સૌ વળગણમાં
સર્જક્નુ સત્ય હવે જાણી તુ લે

અંતરમાં જાગેલા વિશ્વનાં સપનામાં
શાંતિનો  દીપ  પ્રગટાવી તુ લે

કાળજડે કોરેલા થનગનતા કોડમાં
પ્રભુ સંદેશ    હવે    પામી તું લે

Advertisements

6 thoughts on “વિશ્વશાંતિ

 1. Devikaben,
  I loved your “Vishva Shanti “Poem.
  and “Mane Hun Mali”.
  Most difficult is to Meet yourself,your true self. It is most important to meet yourself-ourselves.
  Salute to your “Rachna”.
  sush

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s