નિસર્ગ

nisarg.jpg

શબ્દોની પાંખે ઉડી આકાશ,
        ડુંગરની કંદરામાં જાગી તલાશ.
ક્ષિતિજની કોરે રમી ક્ષણવાર,

      સુરજની પાળે પહોંચી પળવાર.
વ્યોમ ને ભોમની મધ્યે અવકાશ,

      વ્રુક્ષોના માળે મળી મોકળાશ.
હવાની લહેરખીમાં માણી હળવાશ,

      ક્યાંયે ના દીઠી જરાયે કચાશ.
ધરતીની ધારે ફરી એક્વાર,

     માટીની સોડમમાં કેવી મીઠાશ.
ઝાકળના બિંદુએ સ્પર્શી ભીનાશ,

      સાગરની લ્હેરોમાં સંગીતનો સાજ.
સાંજ કે સવાર, મધ્યાન્હ કે રાત,

      આંખ ખોલી કે કુદરતનો સાથ.
“ત્વમેવ સર્વમ”ની  ઝાંખી ચોપાસ,

       નિસર્ગને ખોળે થઈ દ્રષ્ટિ વિશાલ.

Advertisements

One thought on “નિસર્ગ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s