મને હું મળી.

manehumali.jpg

નીરવ એકલતામાં મને હું મળી;
સઘળા સગપણથી વિખુટી,મને હું મળી.

કાગળ કલમને વરેલી,મને હું મળી,
માયાના મેળામાં ભૂલી પડેલી,મને હું મળી.

ઘડી-કાંટાના જંગલમાં ખોવાયેલી,મને હું મળી,
શબ્દોની વનરાઈમાં વીંટળાયેલી,મને હું મળી.
….

Advertisements

2 thoughts on “મને હું મળી.

 1. કાગળ કલમને વરેલી,મને હું મળી;

  Very nice! Looks like it is so true for you. Isn’t it?

  Like

 2. Nirav Ekalta ma ,Saghla Sagpun thi vikhuti Hun mane Mali.

  Wah,I remember my Meditation course.Nirav Ekalata,Badhathi door,
  Hun mane mali Samjo ke Bhagvaan ne mali.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s